top of page

Privacy- en cookieverklaring

Door het bezoeken van onze website laat je gegevens achter die wij kunnen gebruiken. In deze privacyverklaring maken we graag duidelijk hoe wij hiermee omgaan, wat we met deze verzamelde gegevens doen én waarom.


Persoonsgegevens die verwerkt worden
Vinos De Altura kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Vinos De Altura, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vinos De Altura verstrekt. Vinos De Altura kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres

Waarom gebruikt Vinos De Altura jouw gegevens?
Vinos De Altura verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te benaderen indien je telefonisch niet bereikbaar bent. Vinos De Altura kan jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht en/of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaart Vinos De Alturajouw gegevens?
Vinos De Altura bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Vinos De Altura verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Vinos De Altura worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vinos De Altura gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies, Google & Facebook
Vinos De Altura gebruikt Cookies, Google Analytics, Google Tag Manager en Facebook-pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords- en Facebookadvertenties van Vinos De Altura zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.
Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. Vinos De Altura heeft hier geen invloed op.
Vinos De Altura geeft geen toestemming om via Vinos De Altura verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering stuur je naar Guy Vandewarde, bestuurder van Vinos De Altura, via info@vinos-de-altura.be. Vinos De Altura zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Vinos De Altura neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens plaatsvindt, meldt Vinos De Altura deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat ze er kennis van namen aan de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De website van Vinos De Altura gebruikt een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Je kan ons steeds bereiken via
Dautenstraat 3
3590 Diepenbeek
info@vinos-de-altura.be 
+32 497 49 77 58

 

bottom of page